Dlaczego rozwód?

Poniekąd wszyscy wiemy, na czym polega rozwód, i na czym separacja, a mimo to często miewamy wątpliwości, co do tego, które z tych dwóch rozwiązań będzie dla nas lepsze. Należałoby dlatego uświadomić sobie, jaka jest esencja rozwodu plus czym różni się on od separacji.

Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na bazie orzeczenia sądu, na wniosek 1 czy też obojga współmałżonków. Natomiast separacja polega zaledwie na unieważnieniu wspólnoty małżeńskiej.

Istotną różnicą między nimi jest to, że po orzeczeniu rozwodu można zawrzeć po raz kolejny małżeństwo, a po separacji nie ma takiej możliwości. Do pozyskania separacji wystarczy potwierdzenie, że pomiędzy współmałżonkami nastąpił zupełny, a nie jak to jest przy rozwodzie – zupełny plus trwały rozkład pożycia.

Ażeby podjąć dobrą decyzję, dotyczącą wystąpienia o rozwód, względnie separację, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie o czas przyszły.

Oczywiście nie ma to nic wspólnego z wizytą u wróżki. Wypada zapytać samego siebie o parę zasadniczych kwestii. Jak wyobrażasz sobie dalsze bytowanie? Czy rozważasz, iż możliwe jest dzielenie go ze współmałżonkiem? Jakie uczucia skrywasz względem niego? Jak będzie jawić się twoje istnienie po rozwodzie/separacji? Trzeba też pomyśleć o sprawach finansowych.
Kiedy zdecydować się na rozwód?
Rozwód jest najlepszym wyjściem w 2 kluczowych wypadkach.

Pierwszym z nich jest ów, jak nie zauważamy żadnych sposobności na późniejsze życie z małżonkiem i chcemy zerwać wszystkie łączące z nim więzi, oczywiście na ile to możliwe. Jeśli ze związku zrodziły się dzieci, rodzice powinni współpracować w sprawie ich wychowania dodatkowo zabezpieczenia im godziwych warunków życia.

Drugim przypadkiem jest pragnienie nawiązania nowego związku małżeńskiego, czego prawdopodobnie nie trzeba tłumaczyć.

Dodaj komentarz