Urlop wychowawczy

Zgodnie z kodeksem pracy, urlop wychowawczy przypada obojgu z prawnych opiekunów dziecka. W takim razie nic nie stoi na przeszkodzie, by to właśnie tata, udał się na wychowawczy urlop. Bardzo istotny jest również fakt, że na takowym urlopie, mogą przebywać za równo matka jak i tata. Wspólny czas urlopu, może, jednak dawać w wyniku tylko 3 miesiące. Po upływie, tego terminu, opiekę nad dzieckiem, może sprawować, jedynie jedno z prawnych opiekunów. Ponieważ urlop może maksymalnie, trwać 3 lata, możliwe jest wykorzystanie go w tak zwanych ratach. Pamiętajmy natomiast by nie trwało to dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 4 roku życia.

Kwestia przedstawia się nieco inaczej według kodeksem pracy, w momencie, kiedy pociecha, ma status o niepełnosprawności. W takim wypadku, okres, urlopu wychowawczego, przedłuża się o kolejne 3 lata. Jeśli ojciec dziecka, składa wniosek o przyznanie mu urlopu wychowawczego, konieczne będzie dołączenie do niego, orzeczenia małżonki o rezygnacji z urlopu tego typu. Jeśli dziecko posiada status o niepełnosprawności, a ojciec stara się o przeciągnięcie, bądź uzyskanie dłuższego urlopu, niezbędne jest dodanie do wniosku, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Dodaj komentarz